Så blev Sverige en del av Nato

This is the history about Sweden as part of NATO. Not officially since Sweden is known for its neutrality, and free from alliances. Goes back to the 1950’s. How many Swedes know this?

Only in Swedish for interested Swedes:

På 1950-talet hade Nato femton medlemmar. Sverige kallades »den sextonde Natostaten» av dem som visste. För redan från start var det neutrala och alliansfria Sverige knutet till den västliga försvarsalliansen. Hur blev det så? Här är berättelsen om hur Sverige blev Natoallierad i det fördolda.

Så blev Sverige en del av NATO

Fler artiklar av Daniel Ryden:

%d bloggers like this: